Zasedenost dvorane13.06.2019 od 07:00:00 do 17:00:00 v Dvorani Prve slovenske vlade in avli

 Izobraževanje

Sekcija medicinskih sester in ... pri Zbornici zdravstvene in babiške nege 13.06.2019 v Avli

 Razstava gradiva Miklavža Fajglja 

Org.: Društvo zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica