Zasedenost dvorane27.08.2019 od 07:00:00 do 16:00:00 v Dvorani Prve slovenske vlade in avli

 Dvorana rezervirana za potrebe izobraževanja pedagoških delavcev.