Zasedenost dvorane07.11.2019 od 07:30:00 do 12:30:00 v Dvorani Prve slovenske vlade in avli

 Filmski teden za šolarje 

predstave za vrtec 

OŠ Dobravlje