Zasedenost dvorane30.06.2020 od 15:00:00 do 18:00:00 v Dvorani Prve slovenske vlade in avli

 Javna obravnava OPPN LIpa