Zasedenost dvorane03.10.2020 od 16:00:00 do 23:00:00 v Dvorani Prve slovenske vlade in avli

 MPZ Srečko Kosovel 

(servisni prostor za koncert, ki bo na placu) 03.10.2020 od 09:00:00 do 12:00:00 v Dvorani Prve slovenske vlade in avli

 Škratkov abonma 

ZKD Ajdovščina