Zasedenost dvorane09.06.2021 od 08:00:00 do 10:00:00 v Dvorani Prve slovenske vlade in avli

 Rezervirano za RRA ROD Ajdovščina - izvedba tehniškega dne za OŠ Šturje