Zasedenost dvorane03.09.2021 od 17:00:00 do 23:00:00 v Dvorani Prve slovenske vlade in avli

 Rezervirano za Društvo medicinskih sester