Zasedenost dvorane27.10.2022 od 07:00:00 do 17:00:00 v Dvorani Prve slovenske vlade in avli

 Rezervirano za Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina - vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina 

Konferenca o novih tehnologijah v kmetijstvu 27.10.2022 od 18:00:00 do 23:59:00 v Dvorani Prve slovenske vlade in avli

Zasedeno